หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น๔ ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม
เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม (COVLO Sinopharm) จำนวน ๕,๐๐๐ โดส แก่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือ บุคคลเร่รอนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งพระ นักบวช ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๓ อำเภอ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขในครั้งนี้ด้วย
เริ่มวันที่Mar 2, 2022
สิ้นสุดวันที่Mar 2, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)