หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรม ก้าวท้าใจ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสในการออกกำลังกาย ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 15, 2022
สิ้นสุดวันที่Feb 15, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)