หัวข้อกิจกรรม ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 9, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 9, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)