หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย (รพ.โกสุมพิสัย และ รพ.สต.เลิงใต้) โดยมี นายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอมผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
เริ่มวันที่Jan 19, 2022
สิ้นสุดวันที่Jan 19, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)