หัวข้อกิจกรรม รองนายกฯ ลงพื้นที่มหาสารคาม ติดตามการทำงานในส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามภารกิจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุม 406 ศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 8, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 8, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)