หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดของกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดย มีชมรมTO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ทีม และได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ คือ
1.รุ่นจูเนียร์ (6-9ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ POWER JUNIOR จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
2.รุ่นพรีทีน (9-14ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 19 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ Nongkung Delivery จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองกุงวิทยา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
3.รุ่นทีนเอจ (14-22ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 48 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 3 ทีม คือ
-ทีม Avenger Conner Dance Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
-ทีม Gredtitude of life จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากจำนวน 48 ทีม และได้เป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป
-ทีม Make a Curry D. Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลมหาสารคาม
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอเป็นกำลังใจและยินดีกับเยาวชนผู้ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ใน แบบอย่างของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 13, 2021
สิ้นสุดวันที่Nov 14, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)