หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน “ บูรณาการ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีนายพสธร คณาดี ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 3, 2021
สิ้นสุดวันที่Nov 3, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)