หัวข้อกิจกรรม“วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลผู้ทรงคุณค่า พยาบาลต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ในปี 2564
เริ่มวันที่Oct 21, 2021
สิ้นสุดวันที่Oct 21, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)