หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 18, 2021
สิ้นสุดวันที่Oct 18, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)