หัวข้อกิจกรรมสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 2560
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ร่วมรับฟังผลการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 3, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 3, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)