หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่น้ำท่วม อำเภอโกสุมพิสัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง สถานการณ์พื้นที่ประสบภัย อำเภอโกสุมพิสัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน เสียชีวิต 2 ราย ถนน 11 สาย พื้นที่ทางการเกษตร 22,024ไร่
ต้นน้ำ (ต.โพนงาม/ต.หนองบัว) ระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย - เริ่มทรงตัว
ท้ายน้ำ (ต.หัวขวาง/แก้งแก/เลิงใต้) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 50 เซนติเมตร
พื้นที่ถูกน้ำท่วม (รวมท่วมทั้งหมด + ท่วมบางส่วน) 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน 2,420ครัวเรือน ราษฎร 9,983 คน
หมู่บ้านถูกน้ำท่วมตัดขาด 14 หมู่บ้าน 1,868 ครัวเรือน 6,787 คน
เส้นทางสัญจร ถูกน้ำท่วมตัดขาด 11 สาย
รพ.สต. ถูกน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ดอนจำปา รพ.สต.หนองผือ และรพ.สต.ท่าเดื่อ)
ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เริ่มมีอาการของโรค เช่น น้ำกัดเท้า ผื่นคัน ไข้หวัด ฯลฯ
เริ่มวันที่Oct 11, 2021
สิ้นสุดวันที่Oct 11, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)