หัวข้อกิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธี ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณศูนย์การค้าตลาดเอ็กซ์โปรพลาซ่า จ.มหาสารคาม และผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 10, 2021
สิ้นสุดวันที่Feb 10, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)