หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจาก สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 13 อำเภอ โดยมีนางเอมอร สุทธิสา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2564 ซึ่งมี กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้
1.กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL เชิญชวนเยาวชนผู้สนใจส่งคลิปแนะนำตัวและความสามารถพิเศษ ทาง LINE ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปแล้ว
2.กิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งชมรมฯ จัดในระหว่าง 25 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มวันที่Jan 18, 2021
สิ้นสุดวันที่Jan 18, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)