หัวข้อกิจกรรมร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24
รายละเอียดของกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ส่งตัวแทนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เริ่มวันที่Nov 24, 2020
สิ้นสุดวันที่Nov 24, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)