หัวข้อกิจกรรม ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูน
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอนาดูน นำโดย นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาดูน และตรวจเยี่ยม รพ.สต.กู่โนนเมือง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 2, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 2, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)