หัวข้อกิจกรรมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 และดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560 และในครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 ของจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 1, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 1, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)