หัวข้อกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในพระองค์ขึ้น ปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “เหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า” เป็นพระองค์แรก ในประวัติศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย
เริ่มวันที่Oct 21, 2020
สิ้นสุดวันที่Oct 21, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)