หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 25563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 9, 2020
สิ้นสุดวันที่Oct 9, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)