หัวข้อกิจกรรมVDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ"
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วม VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ" โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มวันที่Jan 31, 2017
สิ้นสุดวันที่Jan 31, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)