หัวข้อกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
วันนี้(27ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
โดยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม และเกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่ มีประชาชนผู้ประสบภัยเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200,767 คน โดยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมภาคเอกชน มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ได้มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วจำนวน 16,000 คน ยังคงเหลือความต้องการอีก จำนวน 184,749 คน
จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางประยูร เค้าแคน อายุ 62 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนายทองสินธุ์ เค้าแคน ที่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วย มีอาการปวดเอวร้าวไปที่ขาทั้งสองข้าง ก่อนนี้ มีอาการปวดตามข้อเข่า และเอวเป็นๆ หายๆ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติที่กระดูสันหลังส่วนเอวจากการเสื่อมของกระดูกตามวัย จนมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้ การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะขาทั้งสองข้างไม่มีแรง ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก
นายมงคล โคตรชารี อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 2/1 ม 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วย โรคบาดเจ็บที่สันหลังส่วนเอวจนเกิดความพิการ อัมพาตส่วนล่าง ไม่สามารถเดินได้ กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ต้องใช้กายอุปกรณ์ในการพยุงเดินทำกิจวัตรประจำวันเช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ ขับถ่าย และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องอาศัยภรรยาและบุตรเลี้ยงดู รายได้ในครอบครัวลดลงเพราะผู้ป่วยก่อนหน้าที่จะเกิดความพิการเป็นเสาหลักครอบครัว รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังเกิดความพิการไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันรายได้จุนเจือครอบครัวมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
และนางบุญ สีจันทร์ อายุ 81 ปี สถานภาพหม้าย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 17 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเกาต์ มีอาการปวดตามข้อเป็นหายๆ กอปรกับเป็นผู้สูงอายุทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้ม จนสะโพกขวาหัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ทำการผ่าตัดรักษาดามและใส่สะโพกเทียม ผู้ป่วยไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ไกลรัศมีรอบบ้าน การเดินใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบาก เพราะยังมีอาการปวดตรงสะโพกและข้อเท้า ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดิน ฝึกออกกำลังกาย แต่ด้วยสภาพร่างกายชราภาพมีภาวะแทรกซ้อนเข่าเสื่อมและตาเป็นต้อเนื้อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ จุนเจือรายจ่ายการดูแลสุขภาพตนเองแต่ไม่สู้ดีนัก
จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฏรในพื้นอำเภอเชียงยืน อีกจำนวน 1,000 ผืน และลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
เริ่มวันที่Dec 27, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 27, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)