หัวข้อกิจกรรมนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอ และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้
เริ่มวันที่Dec 26, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 26, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)