หัวข้อกิจกรรมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 30 มกราคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และในครั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จำนวน 1 ราย มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย และข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ราย
เริ่มวันที่Jan 30, 2017
สิ้นสุดวันที่Jan 30, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)