หัวข้อกิจกรรมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
เริ่มวันที่Dec 26, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 26, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)