หัวข้อกิจกรรมอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์เชี่ยว ด้านทันตสาธารณสุข ร่วมให้กำลังใจ
ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 26, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 26, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)