หัวข้อกิจกรรมปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 2562
รายละเอียดของกิจกรรมวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธาน ในกิจกรรม “ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 2562” Happy MOPH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความสุขภายในองค์กร โดยการพบปะกันของบุคลากร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สสจ.มหาสารคามกิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาด 5ส. ทั้งในห้องและพื้นที่ส่วนรวมตามการแบ่งพื้นที่ของแต่ละกลุ่มงาน กิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียด Happy Body ริมระเบียงหน้าห้องทำงานกิจกรรมกีฬามหาสนุกสร้างสุข ประกวดกองเชียร์แต่ละสี White & Pink รับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารสมทบจากกลุ่มงานต่างๆ
เริ่มวันที่Dec 25, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 25, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)