หัวข้อกิจกรรมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียดของกิจกรรมนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง ลงพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมีนาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในการประชุม
และ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
เริ่มวันที่Dec 24, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 24, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)