หัวข้อกิจกรรมประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference
รายละเอียดของกิจกรรมนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO conference ไปยัง ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 21, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 21, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)