หัวข้อกิจกรรม มัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 29 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติงานประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
เริ่มวันที่Jan 29, 2017
สิ้นสุดวันที่Jan 29, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)