หัวข้อกิจกรรมประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 20, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 20, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)