หัวข้อกิจกรรม เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7
เริ่มวันที่Dec 19, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 19, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)