หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการ ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 18, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 18, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)