หัวข้อกิจกรรมแถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง” ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
เวลา 15.00 น. ร่วมต้อนรับทีมวิ่งผลัดคฑาจาก จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์
เวลา 16.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด start ระยะทาง 4.7 กม.
ร่วมกิจกรรมภายในงานมากมาย
สำหรับกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสำคัญในการด้านกีฬา และการออกกำลังของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยซื้อเสื้อ "หมอชวนวิ่ง” ราคาตัวละ 200 บาทเท่านั้น
เริ่มวันที่Nov 12, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 12, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)