หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน และกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมาไม่ขับและ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถผ่านเข้า/ออกบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหน้าที่ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เริ่มวันที่Nov 13, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 13, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)