หัวข้อกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 14, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 14, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)