หัวข้อกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 21, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 21, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)