หัวข้อกิจกรรมงานราตรีเส้นสายลายผ้า
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2560 งานราตรีเส้นสายลายผ้า งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชนทุกอำเภอ ร่วมเดินแฟชั่น โชว์ชุดสวยๆ ให้ชาวมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงได้ชม ความวิจิตร งดงาม ของผ้าพื้นเมือง
เริ่มวันที่Jan 28, 2017
สิ้นสุดวันที่Jan 28, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)