หัวข้อกิจกรรมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 14, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 14, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)