หัวข้อกิจกรรมอบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ส่งเสริมพัฒนา และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562" เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กล่าวรายงานโดย นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานฯ ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 13, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 13, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)