หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และร่วมเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
เริ่มวันที่Dec 7, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 7, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)