หัวข้อกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมในกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจวัดไข้ข้าราชการที่เข้าร่วมรับเสด็จ ในครั้งนี้ ด้วย
เริ่มวันที่Dec 4, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 4, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)