หัวข้อกิจกรรมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Dec 6, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 6, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)