หัวข้อกิจกรรมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 30, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 30, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)