หัวข้อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และมีการร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วย ภายใต้กิจกรรม "PMQA & Happy MOPH"
เริ่มวันที่Nov 22, 2018
สิ้นสุดวันที่Nov 22, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)