หัวข้อกิจกรรมอสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ อสม.ดีเด่น ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มวันที่Jan 9, 2018
สิ้นสุดวันที่Jan 10, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)