หัวข้อกิจกรรมยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Jan 19, 2018
สิ้นสุดวันที่Jan 19, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)