หัวข้อกิจกรรมชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล และ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนักเดิน วิ่ง และนักปั่นจากจังหวัดใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” แบ่งประเภทกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ 10.5 กิโลเมตร และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งลดอัตราการป่วยและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้ำนรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านราย ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือร้อยละ 2 ส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 440 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีความเข้าใจการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 26, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 26, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)