หัวข้อกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม ชั้น 4 ตึกนิวพัฒนา โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 20, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 20, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)