หัวข้อกิจกรรมประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 และตัวชี้วัดดำเนินงานสาธารณสุขปี 2561 สู่การปฏิบัติในระดับ CUP ปีงบประมาณ 2561
เริ่มวันที่Nov 17, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 17, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)