หัวข้อกิจกรรมผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 10, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 10, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)