หัวข้อกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Nov 9, 2017
สิ้นสุดวันที่Nov 9, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)